Zaman boleh saja semakin canggih dan restoran cepat saji semakin banyak bertebaran di mana-mana. Tapi, kita sebagai perempuan tetap di tuntut keahliannya dalam mengolah bahan makanan menjadi masakan yang…
Continue Reading